Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 2 (september 2014) nr. 4

6 Leerlingaanname
Er komt een praktische beschrijving van het schoolondersteuningsprofiel. Wat te doen als er twijfel is of als een leerling er niet in past? We gaan in op verschillende cases van ouders met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

12 Een hoogbegaafde in de klas

16 Hoe staan we ervoor?
De overheid monitort de voortgang van passend onderwijs een aantal keer. Wij maken een analyse van de vierde en vijfde monitor die aangeeft hoe het staat met de voortgang op het moment waarop passend onderwijs net is ingegaan. Moeten we ons zorgen maken of zitten we op schema?

20 Leiden en managen

22 De school leidt, de inspectie volgt
Scholen worden uitgenodigd om meer leerlingen aan te nemen die extra ondersteuning nodig hebben, maar worden afgerekend op gemiddelde resultaten. Hoe valt dat te rijmen?

26 Wet en regelgeving: Afgifte toelaatbaarheidsverklaringen

28 SOT Bolnes: Breng ondersteuning dicht bij school en ouders

34 Van spullen en papieren naar mensen en manieren

Rubrieken

04 Actueel
11 Column
15 Checklist: wat moet er geregeld zijn op 1 augustus?
19 Best Practice: 5 vragen aan Marian van Dun
32 Media
37 Agenda