Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 2 (november 2014) Nr. 5

12 Leiderschap: balans tussen daadkracht en kwetsbaarheid
Kun je het in jouw school niet voor elkaar krijgen, ga je op zoek naar een gepaste plek in naburig onderwijs waar collega’s denken dat wel te kunnen. Maar dit daadkrachtig poneren is niet genoeg! Daadkracht wordt pas effectief in combinatie met een zekere mate van kwetsbaarheid.

16 Het OPP, wat staat daar eigenlijk in?
Per 1 januari 2015 hebben gemeenten de regie over de jeugdhulp. Media berichten regelmatig dat dit niet eenvoudig is en dat er zorgen zijn over deze transitie. Voor basisscholen is dat belangrijk, want er wordt veel samengewerkt met instanties die hulp bieden in gezinnen en aan kinderen.

35 Van vergaderen naar georganiseerd leven
Veel leerkrachten zijn nauwelijks in staat om de klassenpraktijk en de administratie de tijd en aandacht te geven die ze verdienen. Biedt passend onderwijs kansen voor minder bureaucratie en meer aandacht voor onderwijs zoals het bedoeld is?

En verder:

04 Actueel

05 Redactioneel

06 Zorgen over verbinding passend onderwijs en jeugdhulp: wat kunt u zelf doen?

11 Column: Iedereen kan erbij horen, en meedoen

15 Checklist:
Wat komt aan de orde in een aannamegesprek?

19 Best Practice:
Vijf vragen aan Ciska Medendorp

20 De uitvoering van de zorgplicht

24 Verwijder de schotten tussen SO en SBO

27 FAQ: Positie van ouders binnen passend onderwijs

28 Wanneer kan een leerling worden verwijderd?

32 Media

34 Van vergaderen naar georganiseerd leven

38 FAQ: De aanvraag van toelaatbaarheidsverklaringen

39 Checklist: Oplossingsgericht vergaderen doe je zo!

40 Agenda