Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 2 (juni 2014) Nr. 3

06 Sneller actie ondernemen dankzij HIA
De Hendrik Boogaardschool in Hellevoetsluis werkt sinds een jaar met handelingsgericht Integraal Arrangeren (HIA). Dit is een reportage over de insteek van deze methode en er is beschreven wat concrete ervaringen zijn van ouders, IB-ers en leerkrachten.

16 Meer samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs
Kees Kuijs geeft zijn verwachting over de toekomst van het speciaal onderwijs. In de toekomst worden minder leerlingen verwezen naar het so en wordt meer ondersteuning geboden op gewone scholen. Speciaal en regulier onderwijs moeten daarom een  ‘wij-gevoel’ ontwikkelen. Twee schooldirecteuren reageren op zijn visie.

28 Goed idee: “Aan de slag met gedrag”
Op een tweetal scholen in Leiden en Breda zijn dit daar impulsklassen van start gegaan. Hier nemen leerlingen hun ouders mee naar school en werken samen aan beter gedrag in de klas. De methode is tien jaar geleden in Denemarken opgezet en nu verder ontwikkeld voor Nederlandse scholen.

En verder:

04 Actueel

05 Redactioneel – Boeddha

11 Column

12 Vijf mythes over passend onderwijs

15 Checklist:
Wat moet er geregeld zijn op 1 augustus?

19 Best Practice:
Vijf vragen aan Martijn Mulder

20 Leiden en managen

22 Het SOP als levend document in het samenwerkingsverband passend onderwijs

26 Wet & Regelgeving: Zorgplicht en positionering van de ouders

32 Media

34 7 communicatietips voor directeuren

37 Agenda