Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 2 (februari 2014) Nr. 1

06 Professionaliseren van leraren: informeel, autonoom en praktijkgericht
Leraren leren het best van elkaar, op een informele manier, als er onderling vertrouwen is. We spreken erover met Maarten de Laat, hoogleraar aan het Welten-instituut, onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie, van de Open Universiteit in Heerlen.

12 Zorgplicht centraal
Met de komst van passend onderwijs lijkt er geen ontkomen meer aan steeds verder te professionaliseren. José Dankers gaat in op relevante professionalisering van het team voor passend onderwijs.

22 Verwijsindex voorkomt dat er langs elkaar heen wordt gewerkt
Zodra een hulpverlener betrokken raakt bij een leerling en zich zorgen over hem maakt, registreert hij de naam van het kind in de VIR. Als dat kind ook door een professional van een andere instantie in het systeem is gezet, ontstaat er een match.’

En verder:

04 Actueel

05 Redactioneel

11 Column

15 Checklist

19 Best Practice:
5 vragen aan Rien van den Heuvel

20 Leiden en managen

26 Wet & Regelgeving: Ouderbetrokkenheid

28 De ‘inhoud’ kan prima de ‘vorm’ volgen

31 Media

33 Checklist

34 Over Tim en andere kinderen die extra ondersteuning behoeven

37 Agenda