Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 2 (april 2014) Nr. 2

06 Netwerkleren in de praktijk
Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht (SKOEM) is dit jaar begonnen met het pilotproject netwerkleren. In dit praktijkverhaal wordt verteld wat deze vorm van professionaliseren teweeg heeft gebracht en hoe het netwerkleren er praktisch op school uitziet.

12 Landelijke Ouderraad: schakel tussen school, ouder en politiek
Directeur Peter Hulsen en thema-adviseur Nico Foppen aan het woord over de recent opgerichte Landelijke Ouderraad. De Landelijke Ouderraad hoopt een schakel te zijn tussen ouders, school en politiek en wil ouders ruimte geven om mee te denken en te beslissen.

28 Dichterbij het kind
Over de toekomst van het SBO. Een gesprek met Jan van Etten, voorzitter van het SBO-werkverband en directeur van een SBO-school en expertisecentrum. “Wij kijken tegenwoordig naar de mogelijkheden van het kind én we stellen onderwijskundige doelen. Dat is de grootste slag die we hebben geslagen.”

En verder:

04 Actueel

05 Redactioneel

11 Column

15 Checklist:
netwerkleren door onderwijsprofessionals

19 Best Practice:
Vijf vragen aan Willemijn Kuijper

20 Leiden en managen

22 Passend onderwijs vergt “omdenken”

26 Wet & Regelgeving: Ouderbetrokkenheid en individuele ondersteuningsbehoefte

32 Media

34 ‘Scholen kunnen het zelf’

37 Agenda