Passend Onderwijs Magazine — Jrg. 1 (december 2013) Nr. 3

VANAF NU GAAT HET OM DE INHOUD

Interview met Rinda den Besten

FINANCIEN BINNEN PASSEND ONDERWIJS

Is Passend onderwijs een bezuinigingsmaat- regel of niet?

“HET GAAT NIET OM GELD”

Twee samenwerkings- verbanden aan het woord

WET & REGELGEVING

Inhoud van het ondersteuningsplan

SUCCESVOLLE OVERGANG VAN PO NAAR VO

Hoe zorg je hier voor?

ERVARINGEN VAN DE ONDERWIJSCONSULENT