Panama-Post — Jrg. 31 (winter 2012) Nr. 4

2 Redactioneel

3 Toetsen vakdidactische kennis van verbanden
T. de Groot, J. Geldens & H. Popeijus


13 Wiskundekennis van de basisschoolleraar
M. Kool & R. Keijzer


19 Het Kanaal nummer 137
J. van Stralen


22 Welke wiskunde voor havo-leerlingen die naar de pabo gaan?
J.H.J. KrŸger


29 De zone van de naaste ontwikkeling bij studenten
M. Lenferink, M. den Houting & D. van der Aalsvoort

37 Werken aan de kwaliteit van de lerarenopleiding wiskunde en rekenen
S. A. Lit


43 Mededelingen


44 Het Kanaal nummer 138
L. Schippers


47 Panama Praktijktip nummer 127
T. Goris & A. Aaten


53 Agenda


54 Nieuwe publicaties


56 NVORWO Nieuws
J. Vedder