Panama-Post — Jrg. 30 (winter 2011) Nr. 4

2 Redactioneel

3 Grote Rekendag vraagt om professionele gecijferdheid –
R. Keijzer & C. Verschure


9 Professionele gecijferdheid in de opleiding
A. Fase


19 Vier lectoren voor rekenen-wiskunde
S.A. Lit


25 Protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie –
Redactie ‘Rekenen-wiskunde: onderzoek, ontwikkeling, praktijk.’


29 Het Kanaal nummer 133 –
K. Hoogland

32 Panama Praktijktip nummer 123
L. van den Broek


36 NVORWO Nieuws


38 Agenda


39 Mededelingen