Panama-Post — Jrg. 29 (zomer 2010) Nr. 2

2 Redactioneel

3 Onderzoekend leren in de reken-wiskundeles
F. van Galen & L. Oosterwaal


13 Waardevol reken0wiskundeonderwijs 0 kenmerken van kwaliteit
S.A. Lit & R. Keijzer


29 Het Kanaal nummer 127
M. Verschoor


34 Panama Praktijktip nummer 117
M. Wijnia


39 Beter met Rekenen – werken aan de kwaliteitsverbetering van reken-wiskundeonderwijs
K. Buijs

50 Impressies van de Grote Rekendag 2010
J. Ter Heege


56 Voor u gelezen
E. de Goeij


59 Mededelingen


61 Agenda