Panama-Post — Jrg. 29 (herfst 2010) Nr. 4

2 Redactioneel

3 De stille rekenrevolutie
A. Treffers


12 Agenda


13 De betekenis van de kerndoelen voor de vernieuwing van het reken-wiskundeonderwijs
H.J. van Die


23 Vakdidactische nascholing: droom en werkelijkheid
E.W.A. de Moor


28 In memoriam Dik Oort
G. Blaauw

30 Van rekenkunde naar rekenkunst
B. Krol


34 Wiskobas – een start met gevolgen
J. van den Brink


41 Ontwikkeling en onderzoek volgens het IOWO en daarna
J. ter Heege


51 Panama Praktijktip nummer 119
R. Keijzer & C. Verschure


55 Het FOCUS-project: OpbrengstGericht Werken op basis van prestatie-feedback
A. Visscher, M. Peters & L. Staman


61 Evi en de rekentafel – een overwinning op een rekenachterstand
D. van der Straaten & L. Moerlands


70 NVORWO Nieuws
J. Vedder


72 Mededelingen