Panama-Post — Jrg. 29 (herfst 2010) Nr. 3

2 Redactioneel

3 Kinderen in (spiegel)beeld – videoanalyse van btatalent van jonge kinderen
P. van Oers


12 Het Kanaal nummer 128
R. Keijzer & M. van Zanten


14 Natural Differentiation in Mathematics – the NaDiMa project
P. Scherer & G. Krauthausen


27 Het werkelijkheidsgehalte van toetsitems
J. ter Heege


37 Het Kanaal nummer 129
J. van Wouwe, C. Moes & J.P. Bouman

40 Panama Praktijktip nummer 118
J. Ter Heege


45 Moeilijke onderwerpen in het wiskundecurriculum – een bevraging van leraren in het Vlaamse basisonderwijs
H. van Steenbrugge, M. Valcke & A. Desoete


54 Voor u gelezen


65 Mededelingen


67 Agenda