Panama-Post — Jrg. 27 (herfst-winter 2008) Nr. 3/4

2 Redactioneel

3 Wat is realistisch reken-wiskundeonderwijs?
J. ter Heege

8 Wat is gerealiseerd van het realistisch reken-wiskundeonderwijs?
J. ter Heege

12 Hoe realistisch is ‘realistisch reken-wiskundeonderwijs’?
A.B. van Gool

15 Het voorkomen van ongecijferdheid
A. Treffers

19 Learning form the thory of Realistic Mathematics Education
P. Cobb

33 Ontwerpbeslissingen bij het ontwikkelen van het computerprogramma ‘Grafiekenmaker’
F. van Galen

42 Beschouwingen van een reken-wiskundemethodeontwikkelaar
W. Vermeulen

48 Tussen droom en daad
H.A.A. van Eerde

59 Panama Praktijktip nummer 111
R. van Tricht


62 Op de barricaden!
M. van Groenestijn

69 Theoretical analyses and practice
E. Yackel

81 Gravemeijers opvattingen over de theorie van realistisch reken-wiskundeonderwijs
J.M.C. Nelissen


84 Het Kanaal 115
J. ter Heege


88 Drempelverleggend leren en onderwijzen met LOVS
J.M. Kraemer


104 Voor u gelezen


109 Het Kanaal 116
J. ter Heege


110 NVORWO Nieuws
J. Vedder


112 Mededelingen


114 Agenda