Panama-Post — Jrg. 26 (voorjaar 2007) Nr. 1

2 Redactioneel

3 Over een probleemstellende aanpak en guided reinvention
P.L. Lijnse

12 Gecijferdheid: vraag jezelf eens wat af!
F.B. Garssen

19 Beleidsagenda lerarenopleiding leidt tot niveau-verlaging
M. van Zanten & P. van den Brom-Snijders
Het Kanaal nummer 108

24 Recent onderzoek naar transfer
J.M.C. Nelissen

32 Hoe Juliette en Jonas leren rekenen
W. Uittenbogaard

37 Groen in de stad
R. Keijzer & R. van Tricht
Panama Praktijktip nummer 105

41 Nieuwe publicaties

43 Agenda

44 Voor u gelezen

47 NVORWO Nieuws
M. van der Werf

48 Mededelingen