Panama-Post — Jrg. 25 (voorjaar 2006) Nr. 1

2 Redactioneel

3 Het leren van leraren: onderwijs voor velen of voor weinigen?
F. van Mulken

9 Gecijferdheid op de pabo: leren versus selecteren
M. van Zanten
Het Kanaal nummer 103

16 Drie onderzoeken naar reken-wiskundeonderwijs
J. Bokhove

30 Kanttekeningen bij de vergelijking van drie opbrengstpeilingen
H. ter Heege

33 Wiskunde leren is complexer dan je denkt
K.P.E. Gravemeijer
Reactie op ‘Vraagtekens bij realistisch rekenwiskundeonderwijs

37 Kerndoelen en de inhoud van het onderwijs; overdenkingen na een discussie
Het Kanaal nummer 104
R. Keijzer en H. ter Heege

41 Nieuwe publicaties
Interactie in rekenen: eenvoudig interactie realiseren in het werken met uw rekenmethode

43 Voor u gelezen
– Shifting psychological perspectives on the learning and teaching of mathematics
– Mathematic standards and curricula in het Netherlands

47 Weerbarstige praktijk-leraren basisonderwijs en kijk op rekendidactiek
Panama Praktijktip nummer 100

51 NVORWO Nieuws

52 Agenda