Panama-Post — Jrg. 25 (herfst 2006) Nr. 3

2 Redactioneel

3 De eerste stappen van een leerplanontwikkelaar
F. Goffree

11 Anders naar kinderen kijken
A. Treffers & E. de Goeij

15 Observaties als inspiratiebron
E. de Goeij

21 Jan en de rekenmachine
W. Vermeulen

26 Korte geschiedenis van de zonsopgang
A. Goddijn

34 Een rijkdom aan idee‘n
H.M.M. Janssen & J. ter Heege
Interview met Jan van den Brink

39 Verder op weg naar levend rekenen
J. Nicolai

46 De gulden rechthoek
M. Kindt
Panama Praktijktip nummer 103

48 Agenda

51 De rekenmethode klaar voor de 21ste eeuw?
D. Janson
Het Kanaal nummer 105

55 NVORWO Nieuws
J. Vedder

56 Mededelingen