Panama-Post — Jrg. 24 (winter 2005) Nr. 4

2 ‘Het realistisch reken-wiskundeonderwijs, zo wordt in sommige kringen gesteld, …. ‘
REDACTIONEEL
R. Keijzer

3 Het Kanaal nummer 101
D. Janson
Het nieuwe onderwijzen


7 Waarom spelen kinderen (RekenWeb)spelletjes?
M. Klop, V. Jonker, M. Wijers & F. van Galen


16 Is cošperatief rekenen op multiculturele basisscholen effectiever dan klassikaal rekenen?
M. B. Oortwijn, M. Boekaerts & P. Vedder


25 Vraagtekens bij realistisch reken-wiskundeonderwijs
M. R. Opmeer (Mathematisch Instituut, Rijksuniversiteit Groningen)


29 Nieuwe publicaties

35 Agenda

36 Het Kanaal nummer 102
M. van den Heuvel-Panhuizen, E. de Goeij & W. Oonk (Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht)
Verslag van de ‘ICMI Study 15’ conferentie – impressies over het opleiden en nascholen van leraren –

40 Met sprongen vooruit
A. Lanting (IJsselgroep, Zwolle)
Begeleiding aan het woord

44 Voor u gelezen
H. ter Heege
Carnaval in de kennisfabriek

46 Een meetkundeactiviteit voor de bovenbouw van het basisonderwijs
E. Feijs (Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht)
Panama Praktijktip nummer 99

53 NVORWO Nieuws

55 Mededelingen

– Panama-conferentie 2006
– Grote RekenDag 2006
– Rectificatie HF100 boek