Naar school — (december 2017) nr. 12

…veilige leeromgeving.’ 15 Elkaar versterken De netwerken voor bovenschools management zijn populair. Directeuren en bestuurders kunnen hier met elkaar sparren en elkaar versterken. 16 Herman Pleij over onderwijs De cultuurhistoricus ziet een belangrijke nieuwe taak voor de scholen: het doorgeven van onze ethische waarden. 18 Farid Tabarki In de vloeibaar wordende samenleving houdt onderwijs een belangrijke rol, voorziet de trendwatcher. 20 Verrijk…

PO Management — Jrg. 4 (april 2017) nr. 8

06 Joop van den Ende: ‘Méér Muziek in de klas’ 10 Een vitale school is een ideale school 13 Colomn Ursie Lambrechts Ook leraren verdienen een register 14 Resultaten zichtbaar omhoog door eigenaarschap leerlingen 17 Dyslecticus Balt van Raamsdonk ontwikkelt pre-leescurriculum 20 Thinking for Learning zet leerlingen én leraren aan het denken 24 Spanningsveld tussen energiezuinigheid en een gezond binnenklimaat 28 Een bouwwerk voor de bovenbouw 31 S…

Basisschoolmanagement — Jrg. 31 (februari 2017) nr. 1

…salarisverhoging aan de verbetering van kwaliteit’ Frans Weeber 14 Column: Management by apping around Jacques Jacobs 15 Rol basisschool bij overdracht lwoo-leerlingen wordt cruciaal Marleen Kieft 18 SBO-directeur Annelies van Dijk: ‘Het goede goed doen’ Chris Zwart 20 Welke partij is goed voor ons onderwijs? Jacques Jacobs 23 Vakmanschapsontwikkeling bij leraren Joke Dekker, Jo Scheeren en Yvonne Hoogeveen 26 Gewoon…bijzonder, een kennismaking me…

PO Management — Jrg. 3 (november 2016) nr. 7

06 Professor John Hattie: ‘Een goede leraar evalueert zichzelf continu’ 09 De (on)zin van het groepsplan 13 Column Ursie Lambrechts Sterkere positie schoolleider 14 Waar een Skill is, is een weg 17 Erben Wennemars: Beter leren rekenen door te bewegen! Kan dat? 21 ‘Juist platte organisaties hebben krachtige leiders nodig’ 24 Bestuur én inspectie sturen samen op kwaliteit 31 Utrechtse promovendi ontwikkelen succesvolle lesmethode voor schrijfvaardi…

Bij de les — jrg. 12 (juni 2016) nr. 5

…plan maken?’ Niet in het thema: 16 Team Toppers Leo Molenaar Over hoe een management model óók voor leerlingen kan dienen tot betere inzichten, rolverdelingen en samenwerkingen. In dit artikel vertelt Marion Coolwijk over het ontwikkelen van het spel Team Toppers, dat gebaseerd is op de Belbin-methode.26 Over Nederlandse cultuurverschillen gesproken 26 Over Nederlandse cultuurverschillen gesproken Leen Baars Bij de Les neemt na vijftien (!) jaar…

PO Management — Jrg. 3 (april 2016) nr. 6

06 Musicalster Janke Dekker ‘Ineens besefte ik: met zingen en acteren kun je brood verdienen’ 10 Hoogleraar neuropsychologie Margriet Sitskoorn: ‘Train je hersenen gericht en wordt succesvol en gelukkig’ 14 De uitdagende spellentafels van STAD ObjectArt 17 Column Ursie Lambrechts ‘Onbekend maakt onbemind?’ 18 Jelly Bijlsma Klasse(n)kracht: met respect voor de klas 22 Meesterlijke besturen: Grip op resultaat 25 Schoolleiders antwoord bent druk! Dr…

De Nieuwe Meso — Jrg. 3 (maart 2016) nr. 1

…wijsbeleid van de overheid gericht op het mbo zijn elementen van New Pubic Management (NPM) terug te vinden, een besturingsfilosofie die nogal eens wordt verguisd. Op basis van haar proefschrift laat Margriet van der Sluis in dit artikel zien hoe NPM wel kan bijdragen aan beter mbo. 38 Internationaal 41 Professionele ontwikkeling van docenten organiseren Rob Poell, Cara Valk en Ferd van der Krogt Scholen zijn vooral ingericht op het leren van leer…

PO Management — Jrg. 2 (november 2015) nr. 5

06 Marrit Steenbergen koppelt talent aan discipline 08 Dr. Annemieke Mol Lous: ‘met kleine pasjes en grote stap vooruit naar Passend Onderwijs’ 13 het Register groeit en bloeit [Column] Ursie Lambrechts 14 Samen kijken, meer zien, beter beslissen 18 De financieel gezonde school 23 OnderwijsTopTalentPrijs 2015 24 De gelukkige basisschooldirecteur 28 Nieuwe Media, natuurlijke brug tussen formeel en informeel leren 31 Twinkelende ogen [Column] Erno…

VO Magazine — Jrg. 10 (november 2015) nr. 2

…lle leerlingen.’ 10 Onderwijstijd Wat vinden schoolleiders en docenten van de nieuwe wet onderwijstijd? Welke kansen en vrijheden zijn er ontstaan? 14 Talentnetwerken 18 Governance 22 VO in beeld 24 Strategisch hrm Strategisch hrm-beleid zet human resource management in het teken van de ambitie van de school. Wat zijn de opdrachten voor schoolleiders? 30 Onbevoegdheid 36 Groep 9 Het Odulpuslyceum heeft een speciale klas voor leerlingen die versnel…

Bij de les — jrg. 11 (augustus 2015) nr. 6

…r visie op deze problematiek in het onderwijs. 26 Cartoon door Leen Baars 28 ‘Blijf de dingen doen waar je energie van krijgt’ Leo Molenaar Nieuwe Bij de Les-redacteur Leo Molenaar interviewt scheidend redactrice Marieke Snippe. 29 Energizer door Ivo Mijland 30 Master Aquaculture & Marine Resource Management Christel Isphording Bij de Les besteedt met regelmaat aandacht aan een opmerkelijke, nieuwe of gewijzigde opleiding. 32 Verwarring rondom ant…

Schooljournaal — (mei 2015) nr. 9

…kritiek op ‘middenschool lightplan’ MBO Raad 13 Column Marlies Sietsma 14 ‘Management schuldig aan veroorzaken werkdruk’ Ambtenaren OCW noteerden uitspraken over werk- en regeldruk op scholen 16 ‘Dankzij bond nooit gevoel dat ik machteloos was’ Conciërge wint afkeuringszaak van ‘reus’ UWV 20 Werk en recht 21 Vraag en antwoord 23 Column Jan Bijstra 24 ‘Zo kan ik beter helpen met huiswerk’ Ouders Alphense school volgen een keer in de maand les met h…

PO Management — Jrg. 2 (maart 2015) nr. 4

06 Professor Bas Haring: ‘Niets vind ik vanzelfsprekend’ 11 Nooit meer zittenblijven: utopie of nabije toekomst? 14 Cadenza Onderwijsconsult over het nieuwe toezichtkader 2016 19 Directie obs Overvecht: ‘Het kan, echt een hechte band met 34 nationaliteiten’ 24 FPE een zegen, FTE een vloek? 29 Volop in beweging [Column] Ursie Lambrechts 30 Hoe bied je leerlingen passend onderwijs? 35 Pluspunten adaptief onderwijs nauwelijks nog omstreden 38 School…

De Nieuwe Meso — Jrg. 2 (maart 2015) nr. 1

…eid in de afgelopen decennia bevatte onmiskenbaar elementen van New Public Management (NPM). NPM wordt gezien als een totaliserend managementdiscours met een focus op prestaties en effectiviteit, resulterend in ‘vermanaging’ van publieke dienstverlening. De discussie over NPM ging en gaat vooral over het ‘wat’ ervan. Berit Lindemann laat zien dat ‘hoe’ schoolleiders ermee omgaan veel belangrijker is. 28 Hoe zit het met 30 Duurzame schoolontwikkeli…

Pedagogische Studiën – Jrg. 91(december 2014), nr. 6

…H.M.Y. Koomen en J.T. Thijs 383 Het effect van ‘Taallijn’ op de woordenschatontwikkeling van peuters L. van Druten-Frietman, M.A.R. Gijsel, E. Denessen en L. Verhoeven 397 Kennis delen onder leraren: Een onderzoek naar de relaties tussen occupational self-efficacy, werkbevlogenheid, human resource management en kennis delen M. Vermeulen, P. Runhaar, J. Konermann en K. Sanders 411 De bijdrage van praktijkkennis van mentoren aan het leren van stude…

PO Management — Jrg. 1 (november 2014) Nr. 3

6 Ruud van Nistelrooy helpt kinderen hun talenten te ontdekken én te ontplooien 10 Natasja Smit maakt van Yurls een digitale leeromgeving 14 Dilemma’s bij professionalisering 18 Werken aan leiderschap 20 Het schoolplan moet gedragen worden door de hele school 23 Column Ursie Lambrechts: ‘Leren van en met elkaar’ 24 Lunch tussenschoolse opvang kan én moet gezonder 26 E-learning als voordelig alternatief voor scholing leekrachten 32 Professionalise…

Van twaalf tot achttien — Jrg. 24 (september 2014) Nr. 7

…oen in de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde A, Geschiedenis, Economie en Management, en Organisatie. Is dit een programma waarmee we Mylene met een gerust hart der wijde wereld insturen? De Onderwijsraad denkt dat dit beter kan. 10 Leiderschapskwaliteiten voor leraren Marco Snoek ‘Door ons verworven kennis en begrip te bundelen kunnen we mensen prikkelen om met een frisse blik te kijken naar (onderdelen, elementen, invloeden, werkwijzen, organis…

Kiddo — Jrg. 15 (augustus 2014) Nr. 6

…r de kinderopvang (NL) Mandy Pijl De eerste lichting studenten Pedagogisch Management Kinderopvang is afgestudeerd. Ze zijn klaar om als hbo’ers aan de slag te gaan. Waarom is het belangrijk dat er meer hoger opgeleiden in de kinderopvang werken? En is er eigenlijk wel een plek voor ze nu er sprake is van krimp? 23 BABYGEBAREN K. Soeting & L. Zeviar 24 Kinderen aan het woord over hun buitenschoolse opvang Brecht Peleman & Caroline Boudry Ongeveer…

Pedagogische Studiën — Jrg. 91 (juni 2014) Nr. 3

…genheid van studenten van een Hoger Beroeps Opleiding (HBO) Human Resource Management (HRM) tijdens hun stageperiode (N = 33). Hun bevlogenheid werd op drie momenten gemeten: vlak voor (t0), tijdens (t1) en aan het einde van de stageperiode (t2). Verwacht werd dat de stage positief zou samenhangen met de bevlogenheid voor de studie. In tegenstelling tot deze verwachting blijkt uit de resultaten dat de bevlogenheid van studeren afneemt. In dit arti…

PO Management — Jrg. 1 (maart 2014) Nr. 2

6 Pieter Hilhorst: We gebruiken een aantal graadmeters om de kwaliteit van het onderwijs in Amsterdam in kaart te brengen 10 Herman Ritter: Kleine scholen wapenen zich tegen opheffing 15 Onderwijs in beweging, een tien met een griffel 24 Vaardigheidsmeter brengt kwaliteit didactisch handelen in kaart 28 Hoe vindbaar is de website van de school? 32 Jan van de Craats over de kentering in het Nederlandse rekenonderwijs 38 De blinde vlek in de opvang…

Pulse Primair Onderwijs — Jrg. 2 (december 2010) Nr. 6

Management & motivatie 8 Jan Siebelink: `er moet magie zijn tussen leraar en leerling´ Romanschrijver Jan Siebelink was werkzaam als leraar, totdat hij het schrijversvak ontdekte. In de zeven jaar dat de romancier lesgaf, profileerde hij zich als een gepassioneerd en eigenzinnig onderwijzer. ICT 23 Nintendogame zet kinderen aan tot lezen Spelend leren binnen handbereik. 24 Social media in het basisonderwijs Hoe Twitter en Hyves de klas insluipen….

  • Pagina 2 van 2
  • <
  • 1
  • 2