Ouderschapskennis — Jrg. 18 (2015) nr. 1

02 Van de redactie
Ineke Huibregtsen

04 Conversatiestarter
Janneke van Bockel

05 Het probleem is het probleem, niet de ouder!
Sabine Vermeire en Willem Beckers

16 Thuiscompagnie
Nys Kristien

34 Contact met ouders wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is
Margreet Timmer

47 Het hartverhaal van ouders
Marleen Schlüter

55 Ouderlijke dilemma: wel of niet Wolfje ophalen
Parel van Panama

57 Een ingezonden brief
Alice van der Pas

58 Drang: maatregel of attitude
Goos Cardol, Jose Hermans en Meta Kuipers

69 Ervaringen van stiefvaders
Johannes Mol

81 Ouders over onmacht, onbegrip en onvervuld verlangen na plaatsing van hun kind in een pleeggezin
Gé Haans

84 Bevlogen & belast
Alice van der Pas

85 Handboek scheiden en kinderen
Gé Haans