Orthopedagogiek : Onderzoek en praktijk — Jrg. 58 (maart-april 2019) nr. 3-4

58 Volgspot : Groepswerk in het onderwijs
Stijn Vandevelde

59 Ervaringswerk in de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg in
Vlaanderen. Recente ontwikkelingen en uitdagingen voor de toekomst
Tijs Van Steenberghe, Didier Reynaert, Griet Roets & Jessica De Maeyer

79 Factsheets over specifieke vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Een hulpmiddel bij signalering en doorverwijzing van slachtoffers en plegers

Rik Viergever, Wilma Schakenraad, Marianne van der Krans & Robinetta de Roode

89 Grillige begaafdheidsprofielen bij zeer makkelijk lerende leerlingen in het
basisonderwijs
Natasja Takács-Tielenburg