Orthopedagogiek : Onderzoek en praktijk — Jrg. 58 (januari-februari 2019) nr. 1-2

02 Volgspot – 35.000 spijbelaars voor het milieu 
Johan Vanderfaeillie

03 Langetermijnuitkomsten van uithuisplaatsing. Een systematische review 
Laura Gypen, Johan Vanderfaeillie, Jessica Van Vreckem & Frank Van Holen

20 Psychisch welzijn bij jongeren. Onderzoek naar belonging binnen peerrelaties
in het secundair onderwijs
Laura Maenhout, Elisabeth De Schauwer & Lieve Carette

39 Wat is de beste plek voor kinderen met externaliserende gedragsproblemen
in het reguliere onderwijs? Uitkomsten van een klasindelinginterventie
Anne Rovers, Yvonne van den Berg, Sabine Stoltz & Ron Scholte