Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk — jrg. 56 (mei/juni 2017) nr. 5/6

106 Volgspot
Herman Wieberdink
Vanuit verwondering

108 Politionele bejegening van mensen met een verstandelijke beperking: een exploratief onderzoek bij verhoor
Lien Dumortier & Freya Vander Laenen

122 De frequentie van verklarende factoren bij leerlingen met dyscalculie
Sylke W.M. Toll & Johannes E.H. van Luit

136 Transformatie van de jeugdhulp: een inventarisatie van de basisteams in de provincie Groningen
Els Evenboer, Lucienne van Eijk, Rita Eilering, Eddie de Tiège, Hans Grietens & Menno Reijneveld

145 De GGZ na de transformatie: suggesties voor postacademische opleidingen
Elsbeth Taminiau, Rachel Sistermans & Petri Embregts