Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk — Jrg. 55 (maart/april 2016) nr. 3/4

51 Functionele Gezinstherapie en Multi Systeem Therapie: een onderzoek naar de stabiliteit van doelgroepen en behandelresultaten in Nederland
Anne van Logten, Aurelie M.C. Lange, Dr. Maaike J. Cima & Dr. Rachel E.A. van der Rijken

65 Huidige aanpak kindermishandeling ontoereikend voor gezinnen met complexe problematiek
Anneke Jelsma, Anke van Dijke, Jeanette Nijland, Ellen de Ruiter & Linda Terpstra

73 Enkelvoudige of meervoudige achterliggende cognitieve oorzaken van dyslexie?
Eva Staels & Wim Van den Broeck

87 Simulatie en klachtenoverdrijving bij dyslexie
Ton Braams