Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk — Jrg. 55 (januari/februari 2016) nr. 1/2

03 Het effect van een numerieke spelinterventie op het getalgevoel van 5-jarigen
Silke Royaert, Bieke Maertens, & Bert Reynvoet

17 Niet kunnen spreken, welk leren lezen: als decoderen niet lukt, een single case study
Margot van der Doelen, Loes Theunissen & Jan van der Burg

32 Effecten van Taakspel op leerlingen en leerkrachten in het speciaal onderwijs
Nouschka T. Tick, Juliette A.B. Hopman, Pol A.C. van Lier, Athanasios Maras, & Linda D. Breeman