Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk — Jrg. 54 (september 2015) nr. 9

364 Volgspot: Sommige dingen gaan niet vanzelf
Anke de Boer

365 De transitie naar volwassenheid bij pleegkinderen en residentieel geplaatste kinderen
Marja C. Cozijn & Peter M. van den Bergh

382 Pleegkinderen met een geschiedenis van seksueel misbruik: Een literatuurstudie naar effectief pleegouderschap en interventies voor pleegouders
Charlotte Desmet, Ine Lemmens & Hans Grietens

398 Van boefje tot crimineel
Jelle Drost en Ype Brada
Dossieronderzoek naar minderjarige veelplegers in Friesland