Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk — Jrg. 54 (mei 2015) nr. 5

178 Helpt TRAffic kinderen op weg?
Hans van der Meiden & Jan O. Bijlstra
Over de effectiviteit van een agressieregulatie training voor kinderen van acht tot dertien jaar, geboden binnen een (dag) klinische setting

191 Identificatie van kinderen met risico op recidive: het ProKid risicotaxatie-instrument
Jacqueline A.M. Wientjes, Ron H.J. Scholte, Raymond A.T. de Kemp, Toon H.N. Cillessen & Jan M.A.M. Janssens

205 Uitkomsten van Bemoeizorg door de Jeugdgezondheidszorg: een prospectief onderzoek
Carin Rots-de Vries, Jolanda Mathijssen, Ike Kroesbergen, Diana Roeg & Henk Garretsen