Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk — Jrg. 54 (februari 2015) nr. 2

46 Aan- of ontmoedigen?
Hedwig van Bakel

47 Passend onderwijs: competenties, huidige ondersteuning en ondersteuningsbehoeften van leraren in het reguliere basisonderwijs
Tineke Drent, Anke de Boer & Jan O. Bijlstra

60 Stabiliteit van leesplezier en leesvermijding
Cathy van Tuijl & Martine Gijssel

74 De rol van technisch lezen, woordenschat en metacognitie bij het begrijpend lezen van een- en meertalige leerlingen in het vmbo
Roel van Steensel, Ilona de Milliano, Mirjam Trapman, Amos van Gelderen, Jan Hulstijn, Ron Oostdam, Erik van Schooten & Peter Sleegers