Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk — Jrg. 54 (januari 2015) nr. 1

‘Ik kan het nu nog maar net aan, maar als het gedrag van deze leerlingen nog lastiger wordt …’
Wilfred Hofstetter, Henderien Steenbeek & Jan O. Bijlstra

Indicatiestelling voor pleegzorg: exploratief onderzoek naar plaatsingsafwegingen in Vlaanderen en Nederland
Johan Vanderfaeillie, Harm Damen, Frank Van Holen, Huub Pijnenburg & Peter van den Bergh

Voorspellers van rekenvaardigheid: werkgeheugen en voorbereidende rekenvaardigheid
Rachel S. Enserink, Johannes E. H. van Luit & Sylke W. M. Toll