Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk — Jrg. 52 (mei 2013) nr. 5

Evaluatie-onderzoek in jeugdhulpverlening: een kwestie van samenwerken
Johan Vanderfaeillie, Tim Stroobants, Skrällan De Maeyer, Marijke Robberechts, Femke Vanschoonlandt, & Frank Van Holen

Het verbeteren van de leesvaardigheid nader bekeken
Kees Vernooij

Een meester in leesonderwijs treedt af
Cor Aarnoutse