Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk — Jrg. 52 (februari 2013) nr. 2

Plaatsing in een Justitiële jeugdinrichting: wat zijn succesfactoren van de PIJ-maatregel?
Andrea Donker & Widya de Bakker

De diagnostiek van dyscalculie: complex en niet eenduidig
Jolanda C.D. Langedijk & Mariët J. van der Molen

De moeite waard: mensen met ernstige meervoudige beperkingen en het goede leven. Ethische verkenningen in een grensgebied
Herman P. Meininger