Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk — Jrg. 51 (maart 2012) nr. 3

Dezelfde visie, verschillende bewoording: Het beoordelen van interacties tussen cliƫnten met een verstandelijke beperking en hun begeleiders
Wietske van Oorsouw & Petri Embregts

Voor- en vroegschoolse educatie: een effectstudie naar VoorSprong
Xander Bezuijen & Sabine van den Brom

Het Working Model of the Child Interview: een instrument om met ouders te praten over het beeld dat zij van hun kind en de relatie met hun kind hebben
Charlotte Vreeswijk, Janneke Maas, & Hedwig van Bakel