Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk — Jrg. 51 (juli/augustus 2012) nr. 7/8

Themanummer: Pedagogisch onderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Het belang van vloeiend lezen voor tekstbegrip
Nathalie J. Veenendaal, Margriet A. Groen, & Ludo Verhoeven

Leren spellen van zelfstandige naamwoorden eindigend op een /t/-klank
Anna M. T. Bosman, & Kim A. H. Cordewener

Zwakbegaafde jeugdigen hebben meer in plaats van minder problemen dan jeugdigen met een licht verstandelijke beperking
Lysandra Podesta & Bob Radstaak

Spraakperceptie bij kinderen met een risico op dyslexie
Mark W. Noordenbos, Eliane Segers, WIlly Serniclaes, Holger Mitterer, & Ludo Verhoeven

Kinderen Leren Initiatieven Nemen in communicatie (KLINc): vroege taalinterventie in een speel-/leeromgeving voor kinderen met meervoudige beperkingen
Margje van der Schuit, Judith Stoep, & Hans van Balkom