Onze school — (juni 2019) nr. 2

School!Week: Openbaar onderwijs heeft karakter
Sinds 2012 staan jaarlijks een week lang de kernwaarden van het openbaar onderwijs centraal. In de jaarlijkse School!Week laat het openbaar onderwijs zien waar het voor staat. De VOO en VOS/ABB organiseren landelijke activiteiten en vele scholen laten zien wat zij in huis hebben. Met debatten, flashmobs, kunstprojecten, open lessen en acties voor de buurt tonen ze dat ze midden in de samenleving staan en goed onderwijs voor álle kinderen nastreven. In 2019 was het thema ‘Openbaar onderwijs heeft karakter’. Wat is dat karakter nu precies?

Openbare scholen in levendig debat 
Sinds enkele jaren wordt in Meppel een kinderdebat gevoerd. Op woensdag 20 maart, midden in de landelijke School!Week van het openbaar onderwijs bezochten leerlingen uit de groepen 8 van zeven verschillende openbare basisscholen de grote theaterzaal van de openbare scholengemeenschap Stad & Esch. Acht teams met drie leerlingen moesten binnen zes minuten een stelling aanvallen of verdedigen.

Medezeggenschap tijdens een hectische Zeeuws-Vlaamse onderwijsfusie 
Na een goed half jaar overleg fuseerden in augustus 2018 vier besturen voor voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen tot een bestuur en besloten scholengemeenschappen De Rede en het Zeldenrust Steelantcollege uit Terneuzen als Lodewijkcollege verder te gaan. Haast was geboden omdat scholengemeenschap Zwin College in Oostburg failliet dreigde gaan. Onze School blikt terug met Hugo Staelens, voorzitter GMR van de fusiescholen en Jeroen Peters, MR-adviseur namens de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Oefening in burgerschap 
Burgerschapsvorming is een hot item en in zijn dagelijks werk bij SLO is Jeroen Bron hier ook volop mee bezig. Belangrijke vraag daarbij is hoe je de school als oefenplaats voor burgerschap kunt gebruiken. Bron promoveerde eind 2018 op zijn onderzoek naar een methode om leerlingen een stem te geven in het leerplan.