Onze school — (juni 2016) nr. 2

Deze editie is als PDF beschikbaar

08 We doen kinderen tekort

12 Leren van verschillen

18 Pleidooi voor een brede onderbouw
Marieke Buijs
Een ‘grote weeffout’ noemt onderzoeker en onderwijskundige Louise Elffers (UvA en HvA) de hiaten in het Nederlandse onderwijssysteem. ‘Vraag een leraar wat hij als zijn taakomschrijving ziet en het antwoord luidt iets in de trant van: Kinderen kansen bieden, hen helpen tot ontwikkeling te komen. Dan weet je dat er iets mis is met je systeem als ondanks die intenties veel kinderen in de praktijk juist geen kansen krijgen.

En verder

03 Editorial

03 Ondertussen

05 Nieuws

06 Onze school
Michiel Jongewaard
In de rubriek Onze School vertelt teamleider Anne-Geerke Hesselink van het Stedelijk Gymnasium in Breda zichtbaar trots over haar school. ‘Ons nieuwe gebouw is in 2013 herrezen op de oude plek. Je ziet achter de drie kruizen van het stadswapen in onze gevel een aantal fragmenten uit de Odyssee van Homerus verbeeld. En de plattegrond is geïnspireerd op een Romeinse domus of Griekse tempel: met een open ruimte waar wordt gepraat en gefilosofeerd en daaromheen aangrenzende leslokalen.’

11 Column
Paul van Meenen (D66)

14 Hoofdinspecteur Arnold Jonk
Michiel Jongewaard

17 OPR-lidmaatschap

21 Medezeggenschap

22 VOO-congres
Marijn Jongewaard

24 Openbaar onderwijs op de kaart
Flora Breemer

26 Vraag en antwoord

27 Column
Bas Huijbers

28 Welles/Nietes