Onderwijsblad — (5 maart 2016) nr. 5

Coververhaal: Iedereen profiteert van nieuwe tools
Hallo, ik ben uw robot. Ik ben Rekentuin, Taalzee, Muiswerk of Snappet, en ik neem u veel routineklusjes uit handen. Maar vrees niet, leraar: ik kan echt niet zonder u.

Leve de lenteschool
Van de kinderen die een zomerschool volgden op het Fortes Lyceum in Gorinche, is meer dan de helft na de kerstvakantie teruggeplaatst. Daarmee blijft de school ver achter bij de resultaten van pilotscholen. Het Fortes overweegt over te stappen op de lenteschool.

Beurzenfestival barst weer los
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben allemaal een eigen lerarenbeurs. Professionalisering van leraren staat bovenaan op de agenda. Maar er zijn ook tegenvallers: de belangstelling voor de ‘klassieke’ Lerarenbeurs stagneert. Afhakers en potentiële kandidaten vinden dat ze te weinig studieverlof krijgen.

NT2-docent wordt onderbetaald
Inburgeringscursussen zijn een goudmijntje. Zzp’ers verdienen 30 of 35 euro per uur, NT2-docenten met een nulurencontract krijgen 16,50 euro uur. Terwijl er 180 euro per lesuur binnenkomt. Zelfs bij Vluchtelingenwerk bepalen de commerciële taalbureaus de uurtarieven.

Master SEN is razend populair
Van de bijna 50 duizend lerarenbeurzen die tussen 2008 en 2014 werden verstrekt, koos één op de drie leerkrachten voor de master Special Educational Needs die opleidt tot leraar speciaal onderwijs. “Deze opleiding leerde mij gericht kijken naar het kind.”

Nieuws:

Vierhonderd nieuwe vakken in het mbo
Mbo-opleidingen introduceren vanaf volgend schooljaar ruim vierhonderd nieuwe keuzevakken waardoor studenten meer kans hebben op de lokale arbeidsmarkt. Voorbeelden van de nieuwe zogeheten keuzedelen zijn ‘aardbeving bestendig bouwen’ en Duits.

Gebrekkige info over asielkinderen is ‘knullig’
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft geen idee hoeveel asielkinderen op dit moment onderwijs volgen. Dat komt doordat de data van het COA en DUO niet is gekoppeld, aldus Dekker. Hij hoopt dat het voor april wel lukt.

Bazen Cito en Kennisnet verdienen meer dan minister
Niet alleen onderwijsinstellingen, maar ook dienstverlenende non-profitorganisaties als Cito, Kennisnet en de NVAO betalen hun bazen meer dan een ministersloon van 178 duizend euro.