Onderwijsblad — (20 februari 2016) nr. 4

Coververhaal: Vroege selectie belemmert weg omhoog
De schoolcarrière lijkt soms op elfjarige leeftijd al vast te liggen. Het verheffingsideaal is ver te zoeken. “Dat ideaal is niet meer per se van deze tijd.”

Nieuwe bestemming voor lege lokalen
Veel basisscholen hebben ermee te maken: lege klaslokalen. Sinds 2008-2009 daalt het leerlingaantal in het basisonderwijs. Vooral in Limburg en Zeeland slaat de krimp hard toe. In het voortgezet onderwijs komt die daling eraan. Waarschijnlijk zijn er daar vanaf 2016 tot 2028 in totaal 115 duizend leerlingen minder. Maar wat doe je met een leeg lokaal? Creativiteit blijkt een oplossing.

De favoriete leerkracht van Jet Bussemaker
Jet Bussemaker (1961, minister van Onderwijs, was van 1973 tot 1979 vwo-B leerling op Het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest. Vanaf de vierde klas kreeg ze scheikunde van Peter van Tilburg (1952). Hij gaf tot 1994 les op de school en werkt nu in Vlissingen in het hbo. Ze ontmoeten elkaar op een vertrouwde plek: het scheikundelokaal van hun oude school onder de rook van Leiden.

Meekijken in andermans klas
Leerkrachten van verschillende scholen nemen een kijkje in elkaars onderwijspraktijk. “Vreemde ogen dwingen je te verantwoorden waarom je doet wat je doet.”

Gymles kan veel beter
Gym is goed voor een kind. Toch lukt het maar niet om het goed te organiseren op de basisschool. De politiek bemoeit zich er steeds meer mee.

Rekenonderwijs mbo in de hoek gedrukt
Studenten in het mbo hoeven zich voorlopig niet druk te maken om het rekenexamen. De rekentoets telt de komende jaren toch niet mee voor het mbo-diploma. Docenten zijn kritisch over de gevolgen van zwalkend beleid.

Noodkreet passend onderwijs
Maak onderwijs passend. Bijna zevenduizend mensen van rond de drieduizend scholen uit meer dan duizend plaatsen in het hele land, laten hun noodkreet over passend onderwijs aan de Tweede Kamer horen. Het vaakst werd er gevraagd om kleinere klassen, gevolgd door minder bureaucratie.

Een vluchteling in elke klas
Oeso-onderwijsdirecteur Andreas Schleicher is optimistisch over het onderwijs aan vluchtelingen. Isolatie van nieuwkomers is een gevaar. “Zelfs als leerlingen geen woord Nederlands spreken, is een gewone klas beter dan een aparte.”

Nieuws:

Passend onderwijs vereist ‘lange adem’
De roep om één landelijk niveau van basisondersteuning vast te leggen, groeit. Maar staatssecretaris Sander Dekker vreest dat dat scholen minder motiveert de lat voor leerlingenzorg hoog te leggen.

Pabo’s raken eerstejaars kwijt
De pabo’s raken een derde van hun eerstejaars kwijt. Schrijnend is de situatie bij de Haagse Hogeschool waar, volgens de cijfers van de Vereniging Hogescholen, de instroom keldert met 58 procent.

Versneld vwo op meer scholen
Het vwo in vijf jaar afronden. Vanaf volgend schooljaar mogen 24 middelbare scholen de versnelde route aanbieden.

Slimme leerling profiteert van tablet
Slimme leerlingen maken sprongen met adaptief werken op de tablet. Dat blijkt uit onderzoeken van twee Nederlandse universiteiten naar Snappet, een veelgebruikt programma voor reken- en spellingsoefeningen op de basisschool.