Onderwijsblad — (6 februari 2016) nr. 3

Coververhaal: Pientere kleuters
Een vierjarige die kan lezen of een compleet mensfiguur tekent. Sommige kleuters hebben een opvallende voorsprong. Daar moet de leerkracht wat mee. Anders ‘vergeet’ de pientere kleuter misschien hoe te lezen of krast hij alleen nog maar als hij tekent.

Ik wiebel, dus ik luister
Het is goed als kinderen wiebelen en friemelen in de les. Dat betogen pedagogen Monique Thoonsen en Carmen Lamp. “Door te bewegen blijven ze geconcentreerd.”

Groen onderwijs vreest teloorgang
Agrarisch onderwijs moet miljoenen bezuinigen, en een verhuizing naar het ministerie van Onderwijs lijkt dichterbij dan ooit. Het Onderwijsblad ging op bezoek bij Aoc Oost in Twello. “Het zou echt jammer zijn als dit verloren gaat.”

Geen vaste banen voor NT2-docenten
Dankzij de groei van het aantal vluchtelingen neemt de vraag naar inburgeringscursussen razendsnel toe. Roc’s wagen zich weer op de inburgeringsmarkt. Maar serieuze banen voor NT2-docenten levert dat niet op.

Nog veel hobbels bij nieuw onderwijsprogramma
Waar ligt Oude Pekela? Dat hoeven we niet meer te leren, was de boodschap van het eindrapport van Platform 2032. Een onafhankelijk ontwerpteam gaat nu het hele onderwijsprogramma herschrijven. Zij moeten veel moeilijke keuzes maken, die het platform heeft laten liggen.

Klantenbinding op het pre-vwo
Om basisschoolleerlingen een betere overgang naar het voortgezet onderwijs te geven, bieden middelbare scholen voorbereidende programma’s voor achtstegroepers aan. Een vorm van klantenbinding.

Geld moet naar de klas, maar hoe?
De lumpsum-financiering in het onderwijs leidt te vaak tot financiële ongelukken. Hoe zorgen we ervoor dat het geld echt in de klas terechtkomt? Het Onderwijsblad zet een aantal mogelijkheden op een rij, met de voors en tegens.

40 dagen niet schelden
Gegiechel in de klas. Moeten we echt scheldwoorden opschrijven? “Ja, je mag alles opschrijven.” Het hek is van de dam, tientallen scheldwoorden worden opgeschreven en genoemd. En dan volgt de uitdaging: veertig dagen niet schelden.

Basisschool verdeeld over vluchtelingen
Basisschool De Bolster in Balk is verdeeld over de opvang van vluchtelingenkinderen. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad is opgestapt.

OCW verandert gewichtenregeling
Het ministerie van Onderwijs werkt aan een nieuwe ‘samengestelde’ indicator voor de gewichtenregeling. Niet alleen het opleidingsniveau van ouders, maar ook waar een leerling woont, het land van herkomst van (groot)ouders en de verblijfsduur in Nederland zijn kanshebber in de nieuwe weging.

Vak Nederlands moet drastisch veranderen
Het schoolvak Nederlands moet drastisch veranderen. Het eindexamenprogramma is verouderd, het vak heeft te weinig inhoud, leerlingen vinden het saai en docenten kampen met een hoge werkdruk. “Er moet iets gebeuren”, zegt Theo Witte, neerlandicus van de Rijksuniversiteit Groningen.

Duizenden leraren tekenen petitie
De AOb-petitie over passend onderwijs was bij het ter perse gaan van dit Onderwijsblad ruim vierduizend keer getekend. Op woensdag 10 februari praat de Tweede Kamer over passend onderwijs. De AOb startte daarom een petitie om de zorgen van het onderwijspersoneel onder de aandacht te brengen.
Teken ook!