Onderwijsblad — (november 2015) nr. 19

Coververhaal: Comeback na een burn-out
Een op de vijf mensen in het onderwijs loopt rond met burn-outklachten. Als het echt misgaat, hoeft dat niet het einde van je loopbaan te betekenen. “Ik ben er zelfs geestelijk sterker door geworden.”

Salarisverhoging zonder cao
De in juni beloofde salarisverhogingen worden in november of december uitbetaald, ook al is er nog geen cao. Schoolbesturen kunnen zelf beslissen of ze de loonsverhoging niet of deels betalen.
Het kan zijn dat uw schoolbestuur niet of niet volledig de oproep van de werkgeverskoepels volgt. Hierdoor krijgt u geen of niet de volledige loonsverhoging.

‘Engels voor kleuters? Arabisch kan ook’
Hoogleraar Harold Bekkering is gefrustreerd over de plannen voor het nieuwe curriculum. “Engels leren in de kleuterklas? Dat kan evengoed Slavisch of Arabisch zijn.”

Pensioneren moet je leren
Vorig jaar gingen zo’n 8500 leerkrachten met pensioen. Voor hen geen lange vergaderingen en overvolle klassen meer. Maar wat dan wel? Te veel vrijheid kan verlammen en overbelasting ligt op de loer.

Het mbo, dat is ook niveau 1 en 2
Roc’s willen zich nog meer profileren als beroepsopleiders. Maar wat te doen met de onderste niveaus? Leerlingen met een vmbo-diploma voor wie mbo niveau-2 te hoog gegrepen is, kunnen eigenlijk nergens terecht.

Nieuwe normen voor inspectieoordeel: weg met het afrekenmodel
Of middelbare scholen het predicaat ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ krijgen, of onder het basistoezicht vallen, wordt vanaf 2016 op een andere manier vastgesteld. Eenvoudiger en rechtvaardiger, aldus de Onderwijsinspectie.

Jaarrekening nog vaak niet online
Veel onderwijsinstellingen zetten hun complete jaarcijfers nog steeds niet zelf online, blijkt uit een nieuwe inventarisatie van het Onderwijsblad. Ondanks een dringende oproep van de politiek.

Nieuws:

Kinderen dupe asielbeleid
Kinderen van vluchtelingen hebben een kindvriendelijke en kleinschalige opvang nodig. Zij moeten geregeld onderwijs kunnen volgen op een vaste plek. Het kabinet moet het belang van deze groep voorop stellen.

Docenten hebben recht op meer salaris
Drie eerstegraads docenten hebben recht op een LD-functie volgens twee rechterlijke uitspraken, terwijl hun werkgever die niet wilde toekennen.

Dekker wil toch geen maatwerkdiploma
Het maatwerkdiploma waarbij leerlingen examen doen op verschillende niveaus lijkt van de baan. De Onderwijsraad schrijft in een advies dat leerlingen niet de kans moeten krijgen om het zichzelf makkelijker te maken met deelexamens op een lager niveau. Staatssecretaris Sander Dekker neemt dat advies ter harte.

Nakijkwerk kan beter
Studenten kunnen fouten in schrijfopdrachten heel goed zelf verbeteren, nadat de docent ze heeft omcirkeld of onderstreept. Dat concluderen taalwetenschappers uit een experiment met veertig Amerikaanse studenten die Koreaans, Spaans of Frans leren. Na markering van de fouten in een dagboektekst bleken de leerlingen in staat om meer dan een derde daarvan zelfstandig te verbeteren.