Onderwijsblad — (november 2015) nr. 17

Coververhaal: Honderden miljoenen stromen weg uit basisonderwijs
‘Ik kan geen bonnetjes overleggen’, zei staatssecretaris Sander Dekker toen hem werd gevraagd of het geld voor extra banen in basis- en voortgezet onderwijs wel goed was besteed. Het Onderwijsblad heeft de bonnetjes gevonden. Honderden miljoenen verdwijnen uit het basisonderwijs.

Rotterdamse meesters willen stoer zijn
Op een Rotterdamse basisschool waar bijna alleen vrouwen werken nemen mannen op 18 november de macht een dagje over. Met de actie vragen ze aandacht voor het geringe aantal meesters in het basisonderwijs.

Continurooster kost leerkracht pauze
Op basisscholen met een continurooster raken de pauzes vaak in het gedrang. Leerkrachten geven les, eten snel hun boterhammen en moeten daarna door naar het plein om toezicht te houden. “Ik heb recht op pauze, maar het schiet er vaak bij in.”

Oer-leren als remedie tegen de krimp
Op basisschool de Mammoet moeten kinderen net als in de oertijd leren door te ervaren. Het nieuwe concept heeft de kleine dorpsschool in Velswijk voor sluiting behoed.

Mediation brengt boze ouder en leerkracht bijeen
Ouders en leerkrachten die een conflict hebben moeten vaak nog jarenlang met elkaar verder. Mediation is vaak een betere oplossing dan het indienen van en formele klacht.

Meten sociale veiligheid verplicht voor elke school
Scholen zijn vanaf dit schooljaar wettelijk verplicht om de sociale veiligheid te meten. Hoe? Dat mogen ze zelf weten, zolang ze maar aan de wettelijke eisen voldoen.

Nieuws:

‘Gymnasia moeten zich aan cao houden’
Zes zelfstandige gymnasia moeten zich van de rechter aan de cao houden bij het bevorderen van eerstegraads leraren naar een hogere salarisschaal.

‘Leg salaris bestuurders aan banden’
De beloning van onderwijsbestuurders moet aan banden worden gelegd door salarisschalen te verankeren in één onderwijsbrede regeling. Een bestuurder mag niet meer dan de minister verdienen.

Geen cao voor het mbo
Het mbo zal voorlopig moeten wachten op een nieuwe cao. De Mbo-raad verzoekt, net zoals in het voortgezet onderwijs is gebeurd, de schoolbesturen om in november de loonsverhoging uit te betalen die over 2015 is toegezegd. De AOb wijst de gang van zaken af en vindt een loonsverhoging zonder cao onbegrijpelijk, aldus dagelijks bestuurder André Steenhart.