Onderwijsblad — (oktober 2015) nr. 16

Coververhaal: Mindfulness werkt in de klas
Mindfulness heeft een positief effect op ons concentratievermogen, ook in de klas. Een school in Amsterdam-West gebruikt deze aandachttraining al jarenlang.

Beste hogeschool krijgt geld niet op
Minister Jet Bussemaker heeft beloofd dat hogescholen 2.500 extra docenten aanstellen met geld dat vrijkomt door het verdwijnen van de basisbeurs. Avans Hogeschool heeft dat geld niet nodig.

Islamitisch onderwijs maakt inhaalslag
Waar islamitische scholen in het verleden te boek stonden als zwak is er tegenwoordig sprake van groei en excellentie. Het Onderwijsblad ging op reportage in Twente.

Schaalverkleining in het mbo
Schaalvergroting metselde honderden mbo-opleidingen weg achter de anonieme gevels van uitdijende leerfabrieken. Het roer moet om, vindt minister Bussemaker. Maar hoe?

‘Het dorp gaat niet dood zonder school’
Een dorp overleeft het ook zonder schooltje, concludeert onderzoeker Dick van der Wouw. Die boodschap wordt hem in zijn provincie, Zeeland, niet in dank afgenomen.

Docenten bepalen zelf bijscholing lerarenregister
Leraren kijken nog wat onwennig aan tegen het lerarenregister waarin zij zich vanaf 2017 moeten inschrijven.

Ouderkamer stimuleert saamhorigheid
Een goede ouderkamer kan een steuntje in de rug zijn voor ouders die slecht Nederlands spreken. “Zij moeten snappen hoe hun kind verder kan komen.”

Nieuws:

Geen rekentoets op vmbo, havo en mbo
Op het laatste moment keert de PvdA zich tegen het nu laten meetellen van de rekentoets bij het eindexamen vmbo, havo en mbo. Hierdoor ontstaat een Kamermeerderheid om de toets voorlopig te schrappen, tegen de zin van staatssecretaris Sander Dekker.

Kabinet moet over de brug komen
De AOb wil dat ministers Rutte en Plasterk de belofte nakomen dat leerkrachten een loonsverhoging krijgen van 5,05 procent. Dat het ABP het loonakkoord ‘onuitvoerbaar’ noemt is volgens bestuurder Douwe van der Zweep een probleem dat het kabinet zelf moet oplossen.

Verplicht Engels voor kleuters
Taal en rekenen blijven de kern van het onderwijsprogramma, maar kinderen krijgen ook Engels vanaf groep 1. Digitale vaardigheid, burgerschap en persoonsvorming worden onderdeel van de basisvorming.