Onderwijsblad — (september 2015) nr. 14

Coververhaal: Economen zijn gevaar voor het onderwijs
De invloed van economen op het onderwijs neemt toe. Rendementsberekeningen en kosten-batenanalyses wekken de schijn van exactheid, maar kampen met onvolledigheid en tegenstrijdigheden.

Het zware leven van een flexdocent
Geen zekerheid, minder vakantie en elke vergadering apart declareren. De flexdocent heeft het zwaar.

Interview Paul van Meenen: ‘Geld moet naar de klas’
D66-Kamerlid Paul van Meenen wil besturen die hun reserves blijven spekken aanpakken. Zoveel mogelijk geld naar de klas, is zijn motto. Maar het schoolbestuur dat hij achterliet, werd door de Inspectie onder verscherpt toezicht geplaatst.

VSO-student dolblij met écht diploma
Steeds meer kinderen in voortgezet speciaal onderwijs (vso) halen via het staatsexamen een echt diploma. Voor Valentijn Schmidt en Luc Maer is het een belangrijke stap op weg naar een plek in de maatschappij.

De toekomst van het hoogbegaafdenonderwijs
Met het faillissement van de Leonardo Stichting is er een einde gekomen aan het hoogbegaafdenonderwijs als elitair concept. Wat kunnen we leren van het einde van Leonardo? En hoe gaan we verder met het hoogbegaafdenonderwijs?

Basisschool moet schooladvies goed onderbouwen
Brugklassers zijn het schooljaar begonnen op het niveau dat de juf of meester in groep 8 heeft bepaald. Adviezen helder verwoorden en verantwoorden voorkomt leed en onvrede onder ouders.

Taalontwikkelingsstoornis is onzichtbare handicap
In elke klas zitten gemiddeld twee kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. De stoornis komt vaker voor dan adhd, dyslexie en autisme. Hoe herken je een leerling die ermee kampt?

Nieuws:

Mist rond extra banen vo
Het ‘onderzoek’ van de VO-raad naar de besteding van 65 miljoen euro voor extra banen overtreft de verwachtingen: de uitkomsten kunnen helemaal niet.

Onderwijsbegroting 2016: Meer doen met minder mensen
In de begroting voor onderwijs zitten weinig verrassingen. Of zoals minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker het zelf opschrijven: ‘Het jaar 2016 staat in het licht van werk in uitvoering.’ In oktober 2014 zijn de scholen gestart met minder personeel ten opzichte van de leerlingenaantallen.

Kanjertraining werkt, zegt Kanjertraining
In problematische klassen die korte tijd werken met het anti-pestprogramma Kanjertraining verbetert het klassenklimaat. Dat concludeert psychoog Lilian Vliek in haar promotieonderzoek.

Ambelt-leerlingen naar andere scholen
Leerlingen van scholengroep voor speciaal onderwijs de Ambelt worden de komende jaren overgedragen aan collega-schoolbesturen voor regulier onderwijs. Het is de bedoeling dat de 650 medewerkers zoveel mogelijk meeverhuizen met de leerlingen. Twee onderwijsexpertisecentra in Zwolle en Apeldoorn blijven overeind.