Onderwijsblad — (juni 2015) nr. 12

Coververhaal: Help de school gaat dicht!
Ondanks hardnekkig verzet moeten kleine scholen uiteindelijk toch vaak sluiten. Scherper concurreren is de eerste reflex, maar samenwerken lijkt de enige oplossing.

Bang voor de brugklas
Trainingen moeten de overgang naar de brugklas vergemakkelijken, maar is dat wel nodig? ‘Soms hebben kinderen instabiliteit nodig om te kunnen groeien.’

Walter Dresscher neemt afscheid van de AOb: “Hoe slechter het gaat, hoe fanatieker ik word”
AOb-voorzitter Walter Dresscher gaat per 1 augustus met pensioen. De staking in de Arena in 2012 beschouwt hij als de mooiste gebeurtennis uit zijn voorzitterschap, het Nationaal Onderwijs Akkoord, dat de AOb niet ondertekende, was zijn moeilijkste moment.

Talenstrijd in de lerarenkamer
Talen als Frans en Duits raken in de verdrukking door de aandacht voor exacte vakken en de harde eisen die de overheid stelt aan de kernvakken Engels, Nederlands en wiskunde. Leerkrachten gaan de strijd aan met en brandbrief, een actiegroep en een petitie.

Dordst Onderwijsmuseum wil beste ter wereld zijn
Met 350 duizend stukken heeft het nieuwe Onderwijsmuseum in Dordrecht de grootste en meest gevarieerde onderwijscollectie ter wereld. “Onderwijsmusea in onze buurlanden zijn meestal maar een saaie boel.”

Hulp bij een hittegolf
Lamlendige leerlingen, zwetende leraren en verhitte ouders. Wanneer het kwik stijgt, neemt de aandacht in de klas af. Sommige scholen voeren een tropenrooster in. Eenduidige regels zijn er niet.

Succesvol schooljaar begint in de zomervakantie
Hoera, vakantie! Even niet nadenken over vergaderingen, lessen en rapporten. Maar misschien is er in de laatste weken ook tijd om voorbereidingen te treffen voor een goed begin van het komend schooljaar.

Bij elk asielzoekerscentrum hoort een basisschool
Met de toename van het aantal asielzoekers in Nederland stijgt ook het aantal scholen dat onderwijs verzorgt aan hun – leerplichtige – kinderen. Een van die scholen is De Kameleon in Velp die vlak bij het nieuwe asielzoekerscentrum ligt. “Als school maken we een verschil in het leven van die kinderen.”

Nieuws:

Weinig zicht op nieuwe cao’s
Moeizaam en lastig. Dat is samengevat de huidige stand van zaken aan de cao-tafels in alle onderwijssectoren op het hbo na. “De AOb kan geen akkoord ondertekenen als werkgevers de sociale zekerheden van de onderwijssector willen ontmantelen.”

ROC Leiden hoofdpijndossier minister
De financiële problemen bij Roc Leiden zijn een flink hoofdpijndossier geworden voor minister Jet Bussemaker van Onderwijs. Ze stelde onlangs dat het roc op korte termijn miljoenen extra nodig heeft om een faillissement af te wenden.

Doorstroom naar hogere salarisschaal vlot getrokken
De doorstroom van leraren in het voortgezet onderwijs naar de hoogste salarisschaal LD is vlot getrokken. Jarenlang bleef die doorstroom hangen rond de 20 procent. Afgelopen schooljaar is dat opgelopen naar 27 procent. In het basisonderwijs stagneert de doorstroom.