Onderwijsblad — (juni 2015) nr. 11

04 Na de bel

06 Nieuws

10 Schoolpleinen over de hele wereld
Van Noorwegen tot China, van Bolivia tot Bhutan. James Mollison (geboren in Kenia, opgegroeid in Engeland) fotografeerde zestig schoolpleinen in twintig landen.

12 Roc Leiden: Riante parkeergarage, onvoldoende ruimte voor studenten
Een vertrouwelijk rapport, dat het Onderwijsblad opvroeg met de Wet openbaarheid van bestuur, schetst een schrijnend onderwijsdrama bij Roc Leiden. Hoe een ontspoorde nieuwbouwdroom de klassen vergrootte, de personeelsuitgaven drukte en het onderwijs aanvrat.

15 Ton van Haperen

16 Docenten geschoffeerd door omdraaien correctievolgorde
De Tweede Kamer lijkt in meerderheid tegen het omdraaien van de correctievolgorde bij de eindexamens. Maar staatssecretaris Sander Dekker kan die mening naast zich neerleggen. De strijd is nog niet gestreden. Ondertussen voelen leraren zich geschoffeerd omdat het belangrijkste probleem wordt genegeerd: de werkdruk die het nakijken van examens met zich meebrengt. De AOb hield een enquête.

21 Wera de Lange

24 Vrije school is niet vrijblijvend

29 De kwestie

30 Tablets versus tekstboeken
De verwachtingen van tablets, apps en andere ict-toepassingen in het onderwijs zijn hoog, maar bewijs voor beter leren in een digitale leeromgeving wordt maar mondjesmaat gevonden. Tegelijk nemen de waarschuwingen toe.

36 Van bapo naar duurzame inzetbaarheid
Ouderenregeling bapo is sinds 1 oktober 2014 vervangen door de regeling ‘duurzame inzetbaarheid’, voor alle onderwijswerknemers. De AOb krijgt hier nog regelmatig vragen over, vooral uit het primair en voortgezet onderwijs. Voor die sectoren de belangrijkste antwoorden op een rij.

39 Lachesis

40 Groepsverdeling is complexe puzzel
Welke leraar krijgt welke groep? Het is een hele stoelendans. En draagvlak creëren vergt tact. “Als je ruimte laat voor onderhandeling, ontstaat er onrust onder ouders.”

46 De vereniging

47 Juridische rubriek

48 De service van de AOb

50 Column José Muijres

52 Post

53 Annelien Jonkman

56 Opinie: Ongemotiveerde bankhanger presteert uitstekend

59 Bob & Ab