Onderwijsblad — (7 mei 2016) nr. 9

Coververhaal: Angst voor een schrammetje
In bomen klimmen? Trefballen? Doe maar niet. Onder druk van ouders bannen leraren risico’s uit school. Kinderen zijn de dupe. “Een schaafwond geneest snel, maar een ontwikkelingsachterstand herstelt niet zomaar.”

Bekkige ouders en onbenaderbare docenten
Ouders willen weer een strenge leraar voor de klas. Tegelijkertijd respecteren ze de autoriteit van die strenge docent zelf niet altijd. Ze voelen zich weggezet als ‘lastig’ en zijn niet per se welkom op school. “Als de school geen contact legt, creëert de school bekkige ouders.”

Mbo worstelt met verplichte keuzedelen
Vanaf augustus moet iedere mbo-opleiding keuzedelen aanbieden die de student beter voorbereiden op de toekomst. Het idee krijgt applaus, nu de uitwerking nog.

Register beschermt leraarsberoep’
Het Lerarenregister, waar alle leraren in 2017 moeten zijn ingeschreven, is helemaal van en voor leraren. Dat zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. “Er wordt zo makkelijk door anderen gezegd wat leraren moeten kennen en kunnen. Door dit register worden we zelf verantwoordelijk voor ons beroep.”

Cao-loze periode ten einde
Als de achterban ermee instemt, heeft het voortgezet onderwijs vanaf 1 juli 2016 een nieuwe cao. Het salaris gaat omhoog en er zijn onder meer afspraken gemaakt over ontslaguitkeringen. AOb-bestuurder Ben Hoogenboom is tevreden.

Vluchtelingen doen hun verhaal voor de klas
In Nederlandse klaslokalen wordt niet altijd even genuanceerd gedacht over vluchtelingen en asielzoekers. Op het Dockinga College in Dokkum wilden leraren daar iets aan doen en organiseerden ze een bezinningsdag voor vmbo-leerlingen.

Spreken is goud, zwijgen is fout
Voor mooie rapportcijfers, moeten leerlingen in Duitsland zich actief opstellen tijdens iedere les. De mündliche Mitarbeit in de klas bepaalt op het lager en het voortgezet onderwijs meestal de helft van de eindscore bij ieder vak.

Scholen zamelen zelf geld in voor extraatjes
Crowdfunding in het onderwijs, het gebeurt steeds vaker. Scholen zamelen geld in om schoolpleinen op te leuken en muziekinstrumenten aan te schaffen. In het enthousiasme vergeten ze te kijken naar de euro’s die het schoolbestuur nog op de bank heeft staan.

Rik Grashoff: ‘Leraren moeten tegen de klippen op werken’
Het onderwijs van zijn kinderen lijkt toch wel erg op het onderwijs dat hij zelf vijftig jaar geleden genoot, vindt GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff. Wat hem betreft mogen scholen meer vernieuwen.

Duizendpoot maakt de school vertrouwd
Conciërge Cees Boot repareert fietsen, smeert boterhammen en helpt bij verdriet. De brugklassers van de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur kunnen niet zonder hem.

Nieuws:

’PvdA-onderwijsplan slecht getimed’
De AOb reageert kritisch op de timing van grootse PvdA onderwijsplannen. Voorzitter Liesbeth Verheggen: “Schrijf geen essay, maar ga iets doen nu je nog een minister van Onderwijs hebt en zoveel mensen in de Tweede Kamer.”

Cao-akkoord voor primair onderwijs
De bonden en de werkgeversorganisatie PO-raad zijn eruit: er ligt een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao in het (speciaal) basisonderwijs. De lonen gaan omhoog en er is een oplossing voor het vervangingsvraagstuk. “Ik leg dit akkoord positief voor aan onze achterban”, zegt AOb-bestuurder José Muijres.

Forse kritiek op Lerarenregister
De Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering, noemt de invoering van het Lerarenregister ‘prematuur’ zolang de lerarentekorten en de onbevoegdheid niet worden aangepakt. Staatssecretaris Sander Dekker liet weten dat hij het verplichte register ziet ‘als een stok achter de deur’.

Ministerie overweegt herstel rol eindtoets
Als volgend jaar opnieuw blijkt dat de kansenongelijkheid toeneemt door de veranderde rol van de eindtoets, dan overweegt het ministerie van Onderwijs de toets weer eerder af te nemen. Het resultaat vormt dan weer de basis voor het schooladvies.