Onderwijsblad — (7 februari 2015) nr. 3

Coververhaal: Onbevoegden gefrustreerd over hun opleiding
Onbevoegd voor de klas? Het mag niet en het kan niet, maar het is nog steeds heel gewoon. Drie onbevoegden vertellen over hun frustraties, vooral in hun opleiding. “Er is absoluut geen sprake van maatwerk.”

Academische juf voelt zich thuis voor de klas
Academische pabo’ers die voor de klas staan voelen zich er thuis, maar willen ook onderzoek doen. ‘Als je kennis paraat hebt, pas je die sneller toe.’

Docent krijgt LD-functie via entreerecht
Een docent Engels kwam met hulp van de juridische dienst in het geweer tegen de afwijzing van een LD-functie. Met succes. “Een directeur noemde me met een grapje de vrouw van 6 miljoen.”

Disa Sauter over het nut van nep-lachen
Met een lach, zelfs met een valse, kunnen leerkrachten kinderen helpen om nieuwe informatie in zich op te nemen. Gedragswetenschapper Disa Sauter over het effectief gebruik van de lach in de klas.

Overal schermpjes op de NOT
Schermpjes. Je zag ze overal op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT), de vakbeurs voor leraren, eind januari in Utrecht. Groot, klein, laptopschermen, tabletschermen en supersonische digiborden. Loopt het storm bij deze stands? Op naar de Jaarbeurs.

Vaarwel onderwijs: leraarschap is niet altijd baan voor het leven
Een hoog ziekteverzuim en veel burn-outs. Werken in het onderwijs eist zijn tol, vooral rond je 40ste. Eruit stappen doen er niet veel, maar het gebeurt. “Uiteindelijk heb ik naar dat stemmetje in mijn hoofd geluisterd.”

Brede vmbo-opleiding daagt leerlingen uit
De vernieuwing van het vmbo-onderwijs wordt op de werkvloer goed ontvangen. Het onderwijs wordt breder, moderner en uitdagender. Maar is er genoeg geld voor bijscholing van de leraren?

Regelgeving verkleint salariskloof
Het salarisplafond van bestuurders is begin dit jaar verlaagd. Minstens zo belangrijk is de salarisindeling ónder het maximum, en de verhouding tot de rest van het personeel.

Nieuws:

PvdA toch achter rekentoets
De PvdA heeft zich alsnog achter de rekentoets geschaard. Leerlingen die volgend schooljaar lager dan een 4,5 halen, zakken voor hun eindexamen, ondanks alle weerstand uit het onderwijs.

Gymleraren voelen zich gepasseerd
De vereniging van vakleerkrachten lichamelijke opvoeding (KVLO) is teleurgesteld in de plannen waarmee staatssecretaris Sander Dekker het bewegingsonderwijs wil opkrikken. Met basisscholen is afgesproken dat leerlingen over twee jaar minimaal twee uur per week bewegingsonderwijs krijgen van een bevoegde leerkracht.

Lerarenbeurs van 2000 euro voor Amsterdamse leraren
Amsterdamse leraren in het primair en voortgezet onderwijs kunnen vanaf volgend schooljaar gebruikmaken van een beurs van maximaal 2000 euro om zichzelf te ontwikkelen. Ze kunnen cursussen volgen en hun vakkennis verbreden.