Onderwijsblad — (5 november 2016) nr. 17

Coververhaal: Nooit meer huiswerk
Scholen gaan over op ‘huiswerkvrij’ en de huiswerkinstituten schieten als paddenstoelen uit de grond. Iedereen maakt zich druk over een fenomeen waarvan het effect relatief klein is.

Ratjetoe aan inspectie-keurmerken
Volgend schooljaar gaat de inspectie in het primair en voortgezet onderwijs werken met een nieuwe set beoordelingen. Een ‘oordeel’ van zeer zwak tot voldoende wordt geveld over de wettelijke kwaliteitseisen. Daarbovenop komen de ‘bevindingen’ goed en excellent.

Een kind met diabetes in de klas
Ongeveer tweeduizend basisschoolleerlingen hebben diabetes type 1. Zij maken geen insuline aan. Wat betekent het om een kind met diabetes type 1 op school te hebben? “We ervaren dat er eigenlijk niets mis kan gaan.”

Het einde van de freelancedocent
Afgelopen studiejaar stonden er minstens tienduizend zzp-docenten voor de klas in het hbo. Het kabinet pakt die doorgeschoten flexibilisering aan, maar veel vaste banen levert dat nog niet op. “Payrollen is het nieuwe zzp’en.”

Onderwijsbeleid krijgt vaak steun oppositie
Het onderwijsbeleid van het kabinet krijgt vaak de steun van de oppositie. GroenLinks en D66 zijn de meest succesvolle oppositiepartijen, zij krijgen de meeste bijval.

Uit de kast: Coos Huijsen durfde het als eerste politicus aan
Het was 1973. Coos Huijsen was de eerste parlementariër die wereldwijd uit de kast kwam. Naast Kamerlid was Huijsen docent en rector. In die hoedanigheid zag hij vanaf de jaren tachtig de homoacceptatie afnemen. Het baart hem zorgen.

Nieuws:

Oudere collega maakt ruimte voor jongere
De Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) heeft dit schooljaar ongeveer acht voltijdbanen gecreëerd voor jonge docenten. Dat lukt doordat oudere docenten minder gaan werken.

Zes hogescholen halen prestatieafspraken niet
Alle universiteiten zijn hun prestatieafspraken met het ministerie nagekomen en verreweg de meeste hogescholen ook. Zes hogescholen krijgen een tik op de vingers.

Baangarantie voor iPabo-student
Studenten die volgend schooljaar beginnen met de opleiding leraar basisonderwijs aan de iPabo en binnen vijf jaar afstuderen hoeven niet bang te zijn dat ze daarna geen baan vinden. Zes schoolbesturen in Noord-Holland garanderen deze studenten dat ze direct aan de slag kunnen. De pabo en de besturen hopen zo meer studenten te trekken om het lerarentekort op te lossen.

Jaarrekening blijft een probleem
Schoolbesturen lappen hun eigen afspraken aan de laars. Volgens de codes Goed Bestuur in het primair-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs horen onderwijsinstellingen hun volledige jaarcijfers online te zetten. Uit een rondgang van het Onderwijsblad de afgelopen weken blijkt dat dat nog altijd lang niet altijd gebeurt.
Lees verder op AOb.nl >>>

’30 procent meer geld naar onderwijs’
De PvdA houdt zich aan Diederik Samsoms uitspraak begin dit jaar: jaarlijks tien miljard extra naar onderwijs. Het is alleen onduidelijk waar dat geld vandaan moet komen.

Fusie kleine scholen makkelijker
Krimpende scholen moeten voortaan makkelijker en sneller kunnen fuseren. De medezeggenschapsraad moet daarbij meer inspraak krijgen en de ‘menselijke maat’ in het oog houden.