Onderwijsblad — (4 maart 2017) nr. 4

Coververhaal: De vieze klas
Smerige klaslokalen zijn een bron van ergernis. Onderwijspersoneel kijkt niet op van klevende tafels, urine in de cementvoegen van tegels in toiletten, spinnenwebben of lagen stof op boekenkasten. Ze maken zelf schoon of schakelen scholen ouders in. “Ik heb zelf dettol gekocht, maar denk wel: dit hoort niet in mijn takenpakket.”

Onderwijspersoneel kiest partij
D66 en GroenLinks zijn populair in het onderwijs, op een afstandje gevolgd door de SP en PvdA. Maar er zijn ook collega’s die op een andere partij stemmen. Vijf portretjes uit de politieke kleurenwaaier.

Laag salaris schaadt kwaliteit onderwijs
De aantrekkingskracht van het onderwijs staat onder druk. Jongeren willen graag in het onderwijs werken, maar zien daar vanaf als ze het lage salaris zien.

Brede brugklas heeft meer steun nodig
Meer brede brugklassen in het voortgezet onderwijs. In de Tweede Kamer is voor dit standpunt een breed draagvlak, maar in werkelijkheid gebeurt het tegenovergestelde. Heterogene brugklassen verdwijnen en het aandeel categorale scholen groeit. Wie keert het tij?

Tieners runnen school in Amsterdam
De zussen Jaïra (13) en Jemyra (15) Daal organiseren hun eigen school op zondagmiddag in Amsterdam Zuidoost voor ongeveer vijftien kinderen, en dat al vier jaar lang. De meeste kinderen komen elke week. Neef Jayden (15) helpt tegenwoordig ook mee.

Politici beloven onderwijs miljarden extra
Tijdens het AOb Onderwijsdebat ontvouwden politici onlangs hun verkiezingsplannen. De meeste beloven te investeren. De teneur na afloop: eerst zien, dan geloven.

Lerarenbeurs is inspanning waard
De lerarenbeurs is sinds het begin, in 2008, bijna 50 duizend keer toegekend. “Je kunt jezelf altijd verbeteren.”

Promotie helpt mbo-docent bij onderwijsverbetering
Zestien mbo-docenten zijn begin dit jaar begonnen met het voorbereiden van hun promotieonderzoek. Ze frissen onderzoeksvaardigheden op, formuleren een voorstel en zoeken een promotor aan een universiteit. Wat drijft hen?

Nieuws:

Stappenplan AOb voor beter onderwijssalaris
De overheid verwaarloost de zorg voor het onderwijs. De achterstand van de onderwijssalarissen ten opzichte van andere beroepen loopt daardoor op. Dat schaadt de aantrekkingskracht van het beroep en draagt bij aan de lerarentekorten.

Buitenlandse stage bevordert zelfstandigheid|
Een buitenlandse stage draagt bij aan de zelfstandigheid van mbo-studenten. Dat blijkt uit een onderzoek onder studenten en alumni van de roc’s Alfa-college, Friese Poort en Landstede.

Meer criteria bij bepaling onderwijsachterstanden
Waar ouders geboren zijn en of een gezin in de schuldsanering zit, moeten bij de toekenning van extra geld voor achterstandsleerlingen ook een rol gaan spelen.


Rotterdamse eliteklas niet populair
Het loopt nog niet storm bij de speciale klas van de gemeente Rotterdam voor de meest ambitieuze en innovatieve leraren. De helft van de beschikbare plaatsen is bezet. De speciale klas, die Broedplaats010 heet, is onderdeel van de Rotterdamse Leraren-cao. Het pakket aan maatregelen dat leraren moet verleiden naar Rotterdam te komen.

‘Onderwijs aan vluchtelingenkinderen moet veel beter’
Het onderwijs aan vluchtelingenkinderen moet veel beter, stelt de Onderwijsraad in een onlangs gepubliceerd rapport. Nu laten de kwaliteit van het onderwijs en de toegang ertoe te wensen over. De asielprocedure zorgt voor veel onderbroken schoolloopbanen en de organisatie is inefficiënt.

Eerste Kamer stemt in met lerarenregister
Het lerarenregister komt er definitief, maar wel met een jaar uitstel. Alle leraren worden vanaf 1 augustus 2018 ingeschreven in het register. Vanaf augustus 2019 moeten ze er zelf hun bijscholingsactiviteiten in bijhouden. Het register is bedoeld voor 250 duizend leraren die werken in het basisonderwijs, op middelbare scholen en in het mbo.

Dekker pakt werkdruk niet aan
Het verlagen van de werkdruk in het onderwijs is vooral iets tussen leraren en hun leidinggevenden. Een hoge werkdruk kan verschillende oorzaken hebben en is daarom slechts beperkt beïnvloedbaar met landelijk beleid. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs schrijft dat in een brief als antwoord op vragen van SP-Kamerlid Jasper van Dijk naar aanleiding van het AOb-werkdrukonderzoek. Van Dijk vroeg om klassenverkleining. Dekker ziet een maatregel daarvoor niet zitten.