Onderwijsblad — (4 juni 2016) nr. 11

Coververhaal: Collega met kanker
Eén op de drie Nederlanders krijgt te maken met een vorm van kanker. Docenten ook. Wat voor impact heeft dat op leerlingen? En op collega’s? Twee leraren vertellen. “Ik wilde niet wegblijven van school: kanker hoort bij het leven.”

Het kon niet op in Den Haag Zuidwest
Tussen 2011 en 2014 werd bij de Scholengroep Den Haag Zuidwest tussen de 1 en 1,5 miljoen euro onrechtmatig of ondoelmatig uitgegeven aan zaken als wielertochten en business seats. De bestuurder ging zijn boekje te buiten en de raad van toezicht zat te dutten.

De mannenschool
Dat veel jongens op school onderpresteren, blijkt regelmatig uit onderzoek. Toch doen maar weinig scholen hier iets aan. Het Deltion College in Zwolle heeft het mbo-onderwijs zo ingericht dat jongens meer geprikkeld worden. Voor jongens én meisjes.

Futloze leerlingen tijdens de ramadan
Het is weer bijna ramadan. De Tweede Kamer vraagt zich af hoe dat moet met de examens en al dan niet vrij. Scholen zijn pragmatisch. “Wij hebben een studiedag tijdens het Suikerfeest.”

Meelopen met een onderwijsondersteuner: ‘We moeten sjezen’
Onderwijsassistent Nicole Beerda runt de invalpool, doet de administratie en oefent begrijpend lezen met kinderen in kleine groepjes. De Groningse openbare basisschool Meander kiest bewust voor extra ondersteuners.

Goed onderwijs verkoopt zichzelf
In tijden van krimp moeten scholen zich profileren. Een beetje basisschool doet aan marketing, en dat is geen kwestie van glossy folders en een gelikt verhaal, maar van inhoud op maat en samenwerken met ouders. “Als zij trots en tevreden zijn, komt de tamtam vanzelf.”

‘Ik wil leraar worden’
Jongens op de basisschool willen het liefst voetballer worden. Meisjes juf. In een enquête van onderzoeksbureau Kien onder 1050 kinderen van zes tot en met twaalf jaar staat het beroep leerkracht in de top drie bij 23 procent van de meisjes (en 4 procent van de jongens). Waarom willen meisjes juf worden?

Nieuws:

Scholen maken reclame in België
Middelbare scholen in Weert en Cranendonck zijn begonnen met een reclamecampagne om Belgische leerlingen te verleiden tot de overstap naar een Nederlandse school.

Daling burn-out in onderwijs
Burn-outklachten in het onderwijs zijn afgelopen jaar flink gedaald. Desondanks blijft het onderwijs koploper bij burn-out ten opzichte van andere beroepen.

Storend gedrag schaadt zelfvertrouwen
Leraren hebben minder vertrouwen in eigen kunnen wanneer leerlingen in hun klas zich storend gedragen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van gedragswetenschapper Marjolein Zee. Ze onderzocht de self-efficacy van docenten in het basisonderwijs uit groep 6 tot en met 8.

Oeso: beter salaris onderwijs nodig
Nederland moet lerarensalarissen verbeteren om voldoende goede docenten aan te trekken. Dat concludeert de Oeso in onderzoek naar het Nederlands onderwijs dat eind vorige maand is verschenen.

Leden stemmen in met cao-vo
De achterban van de AOb stemt in met de nieuwe cao voortgezet onderwijs. De sectorraad ging 20 mei akkoord. Uit een online peiling blijkt dat ook een grote meerderheid van de leden positief is over de nieuwe cao.