Onderwijsblad — (3 juni 2017) nr. 10

Coververhaal: School neemt afscheid van werkboekjes
Papieren werkboekjes van lesmethoden hebben hun langste tijd gehad. De digitale varianten van Snappet, Gynzy en de educatieve uitgevers bieden zoveel voordelen dat steeds meer scholen de boekjes de deur uit doen. “Vroeger maakten we twintig sommen per les. Nu zeventig.”

Strijd om leraren wiskunde
Bonussen, LD-functies en leaseauto’s: om leraren wiskunde wordt gevochten inmiddels ook door headhunters en detacheerders. De oplossing? Een beter salaris en minder werkdruk. “Anders krijg je alleen nog gekke Henkie voor de klas.”

Vwo-toptalent ontsnapt aan verveling op apart vwo
Het vwo in vijf jaar afronden of meedraaien op de universiteit? Het kan op de ruim dertig scholen die een versneld of verrijkt vwo-programma aanbieden. Ze willen slimme leerlingen motiveren.

Actie! Leraar verdient meer
Onder de titel #ikverdienmeer voert de AOb actie. Maak een foto of een filmpje om te laten zien dat jij ook meer verdient voor het belangrijke werk dat je doet! Verspreid die via Twitter met #ikverdienmeer. Zet het op de facebookpagina Ik verdien meer.

Havo-leerling bouwt app voor geschiedenisles
Timo Noordzee (17), leerling van het Rembrandt College in Veenendaal, bouwde de app ‘Geschiedenis gids’ ter voorbereiding van het examen havo-vwo. Zijn leerkrachten Nadine Ribbens en Kirsten Nijhof zijn enthousiast: “Weet je wel wat je gemáákt hebt?!”

Leerling met kanker
Voor een kind zelf, de familie maar ook voor de omgeving is kanker dramatisch. De school moet houvast, structuur en contact met andere kinderen bieden.

Te weinig zicht op geld voor zorgleerlingen
Het valt niet te achterhalen waar het geld voor passend onderwijs precies terecht komt en wat het leerlingen oplevert. De overheid stelt te weinig eisen aan de verantwoording. Meer urgentie bij minister Jet Bussemaker van Onderwijs is geboden, aldus de Algemene Rekenkamer in een alarmerend rapport.

Nieuws:

Aanzien leraarsberoep flink gedaald
Het aanzien van het lerarenberoep is de afgelopen tien jaar flink gedaald. Dat concluderen onderzoekers van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) in een rapport dat vorige maand is gepubliceerd.

Leraren willen excuses Dekker
Demissionair staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs moet zijn excuses maken aan alle leerkrachten in het primair onderwijs voor zijn uitspraken tijdens het Kamerdebat van afgelopen maand. Dat schrijft PO in Actie in een open brief. ‘Uw minachting en miskenning van het primair onderwijs zijn schokkend en weerbarstig’, zo staat in de brief.

Stakingskas mag open
Het hoofdbestuur van de AOb heeft toestemming gegeven de stakingskas te openen. De leden in het hoofdbestuur volgen hiermee het advies van AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen.

Rechtszaak dreigt tegen Engels in hoger onderwijs
Actiegroep Beter Onderwijs Nederland (BON) dreigt met een rechtszaak tegen de verengelsing van het onderwijs aan hogescholen en universiteiten.

Inholland maakt excuses
Het college van bestuur van Inholland heeft de medezeggenschapsraad (mr) excuses aangeboden werkwijze rondom het besluit te stoppen met de tweedegraads lerarenopleidingen. De mr heeft nog niet ingestemd met het voorgenomen besluit, maar Inholland verwees studenten al door naar andere scholen.

Dekker weigerde subsidie ten onrechte
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs had de subsidie voor de Stichting Islamitisch Onderwijs in Amsterdam (Sio) niet bij voorbaat mogen weigeren. Dat heeft de Amsterdamse bestuursrechter half mei besloten.