Onderwijsblad — (28 januari 2017) nr. 2

Coververhaal: Leraar werkt structureel over
De werkweek van leraren is overvol. Het voeren van de administratie en contacten met ouders zorgen voor veel werkdruk en ’s avonds en in het weekend gaat het werk door. Ruimte voor scholing of innovatie is er nauwelijks. Dat blijkt uit gedetailleerd onderzoek van de AOb naar de dagelijkse belasting van leraren in het basis- en voortgezet onderwijs.

Mbo is speelbal van de politiek |
Tot tien jaar terug was de Haagse politiek amper geïnteresseerd in het middelbaar beroepsonderwijs. Tegenwoordig ligt het mbo onder een vergrootglas. Een veelgehoorde verzuchting is dat politici wel wat meer geduld mogen hebben.

‘Meetup’ brengt kracht en inspiratie
Naar Rotterdams voorbeeld organiseren docenten uit verschillende onderwijssectoren al in elf Nederlandse steden kosteloze inspiratiesessies. Over het succes van de MeetUp.

Hulpmoeder wordt ‘knettergek’
Iedereen met een kind op de basisschool wordt ervoor gevraagd: ouderhulp. Scholen vinden met moeite vrijwilligers. Ouders hebben last van de sociale druk.

Toetsen zonder cijfers
Toets gehaald, de boeken kunnen weer in de kast. Voor veel leerlingen op middelbare scholen is dat de realiteit. Het kan anders. “Geef leerlingen nooit cijfers als ze aan het leren zijn, dan stoppen ze.”

Interview Casper Hulshof: De strijd tegen goedkope kritiek
Het onderwijs doodt creativiteit en verandert kinderen in zombies. Tenminste, dat zeggen Sir Ken Robinson en de artiest Prince Ea in hun populaire films op Youtube. Onderwijskundige Casper Hulshof analyseerde de films. Er bleef weinig van over.

Nieuws:

AOb-manifest tegen hoge werkdruk
Minder administratieve lasten, minder lesuren, meer handen in de klas, tijd voor verdieping bij onderwijspersoneel en minder Haagse grillen. In een manifest geeft de AOb oplossingen om de hoge werkdruk te lijf te gaan.

Laag salaris en hoge werkdruk jagen onderwijspersoneel weg
Eén op de acht onderwijswerknemers is op zoek naar een baan in een andere sector. Het onderwijspersoneel vindt het verlagen van de werkdruk en een beter salaris topprioriteit bij nieuwe cao-onderhandelingen. Misschien dat ze dan wel in het onderwijs willen blijven.

Jobs-concept kost schooldirecteur zijn baan
Vier kleine dorpsscholen in het Limburgse Maasgouw zitten voorlopig zonder algemeen directeur. Ben van Lieshout is ontslag aangezegd vanwege een conflict over de kosten en risico’s van het Steve Jobs-concept.

Vmbo’er voortaan welkom op havo|
Leerlingen met een vmbo-diploma gemengde of theoretische leerweg, moeten voortaan probleemloos doorstromen naar de havo als ze in zeven vakken eindexamen hebben gedaan.

Meldpunt invallen |
Hoe gaat het op jouw basisschool met vervanging sinds 1 januari 2017? Zijn er klassen samengevoegd? Of zijn andere medewerkers dan leraren voor de klas gezet als invaller? De AOb wil het graag weten en opent een meldpunt voor invallers, vaste medewerkers en schoolleiders. Onlangs werd er een tijdelijke oplossing bedacht: de ketenbepaling uit de Wet werk en zekerheid, die een grens stelt aan het maximale aantal tijdelijke contracten, geldt niet in januari, februari en maart 2017.