Onderwijsblad — (22 oktober 2016) nr. 16

Coververhaal: Steve Jobsscholen haken af        
De Steve Jobsscholen krijgen in Nederland lastig voet aan de grond. Aantallen scholen die de organisatie in de media noemt worden bij lange na niet gehaald. Het initiatief van Maurice de Hond is veranderd van een idealistisch streven in een commercieel bedrijf.
Lees verder >>>
 
Toezichthouders verhogen eigen beloning
Een flink deel van de raden van toezicht in het mbo en hbo heeft vorig jaar haar eigen vergoeding verhoogd. Vaak zonder in het jaarverslag uit te leggen waarom.
 
Geschiedenis schrijven op Instagram
Op Instagram zoeven dagelijks de mooiste reisbestemmingen, ontbijtjes en mode voorbij. Er wordt gestrooid met hashtags als #wanderlust en #beautiful, maar je kunt er nu ook terecht om meer over geschiedenis te leren.
Streng zijn is zinloos
Pak streng aan die klas, van het begin af aan. De teugels laten vieren kan altijd nog. Het is een veelgehoord advies aan leerkrachten, maar wetenschappelijk bestaat hiervoor geen onderbouwing. Van meet af aan werken aan een positieve relatie tussen leerling en leerkracht is een veel betere manier om orde te houden in de klas.
Interview: hoogleraar Paul de Beer: Het IQ onrecht van een laag IQ
Niet afkomst, maar intelligentie is de grote voorspeller van maatschappelijk succes. Toch is dat geen goed nieuws, waarschuwt hoogleraar Paul de Beer. “Je kunt je afvragen of je IQ als een verdienste moet zien.”
Leraar Esli Atteveld volgt zijn hart
Het gefröbel op de pabo was niet te trekken. En in het bedrijfsleven valt meer carrière te maken. Toch volgde Esli Atteveld zijn hart.
Ambtelijke top wil hand op de knip houden
Terwijl partijen mooie verkiezingsbeloften formuleren, groeit de stapel wijze raadgevingen voor de volgende kabinetsperiode. Het CPB noemt onderwijsinvesteringen die de moeite waard zijn, maar volgens ambtenaren moeten eerst de zorgkosten omlaag.
Nieuws:
Kamer akkoord met lerarenregister
Een grote meerderheid van de Tweede Kamer stemde vorige week in met het lerarenregister. Vanaf 2017 moeten leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo verplicht hun professionele ontwikkeling bijhouden.
 
Brede brugklas biedt meer kansen
Leerlingen op scholen met een brede brugklas blijven minder vaak zitten en komen vaker op een hoger schoolniveau terecht. Vooral jongens, laatbloeiers, kinderen van laagopgeleide ouders en allochtonen zijn beter af in een brede brugklas.
‘Meer investeringen in beroepsonderwijs’
Weer vier politieke partijen hebben hun voorlopige verkiezingsprogramma bekendgemaakt. De VVD kiest voor de 2032-lijn. CDA en GroenLinks zijn minder specifiek over het curriculum, zij willen vooral investeren in het mbo.
Dekker neemt gas terug met kleuteronderwijs
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs is niet van plan om een verbod in te voeren op ‘doorkleuteren’. De handreiking voor soepele overgangen die hij afgelopen september presenteerde, is vooral bedoeld om inspiratie te bieden en scholen te laten zien hoe het anders kan.
 
Leraar voelt zich tweederangs uitvoerder
Het huidige beleid om de professionalisering en de positie van leraren te verbeteren is te eenzijdig en helpt onvoldoende. Het beleid is te veel gericht op de individuele ontwikkeling van docenten, terwijl er veel meer aandacht moet zijn voor de samenwerking binnen lerarenteams.
 
Pabo herstelt zich maar mondjesmaat
Het hbo trekt dit studiejaar meer studenten dan vorig jaar. Ook sommige pabo’s tellen weer meer eerstejaars.